Leesmap

Klik op de onderstaande links voor de streefdata van de leesmap:

Streefdata 2012 (PDF-formaat)

 

Info Leesmap 2013

De abonnementen zeer weer verlengd voor de leesmap van 2013.

Opzeggen abonnement vóór 1 oktober 2013 per email aan PA3HCA -> pa3hca@amsat.org

Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom. U kunt zich opgeven bij PA3HCA.

De leesmap 2013 zal uit 7 abonnementen bestaan:

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers (omstreeks € 27,--).
De leesmap verschijnt 12* per jaar en begint wanneer alle bladen van die maand ontvangen zijn.
Dit is meestal op de tweede woensdag van de maand (Verenigingsavond).
Aan het begin van het jaar wordt de route bepaald.
De deelnemers brengen de leesmap naar de volgende op de lijst.
Zij mogen de map een week thuis houden.
De oneven maanden begint de map boven aan de lijst en de oneven maanden aan de andere kant.

73,

Kees Koopmans, PA3HCA.

<terug>